KONFERENCE

16.11.2021

latvija 2070

KONFERENCES MĒRĶIS

AIGARS ROSTOVSKIS

EKSPERTU IZSTRĀDĀTA VĪZIJA

LATVIJA 2070. GADĀ

KONFERENCE “LATVIJA 2070”

par konferenci

16. novembrī – īsi pirms Latvijas neatkarības pasludināšanas gadadienas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) rīko konferenci “Latvija 2070”. Tajā dažādu jomu eksperti nāks klajā ar futuroloģisku skatu uz Latviju teju pēc pusgadsimta, liekot
sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem aizdomāties par pasauli, kurā dzīvos nākamās
paaudzes, un veidiem, kā mēs varam to ietekmēt.

Konferences laikā tiks prezentēta ekspertu izstrādāta vīzija par to, kāda Latvija būs,
šobrīd vēl tik tālajā, 2070. gadā. Redzējums par Latvijas nākotni ir tapis provokatīvās un atklātās diskusijās divās darba grupās – akadēmiskajā, kuru vada LTRK padomes
loceklis un uzņēmējs Ģirts Rungainis, un uzņēmējdarbības, kas strādāja profesora Mārča Auziņa vadībā.

“Ņemot vērā, ka šobrīd izglītību un uzņēmējdarbību lielā mērā definē politiķi, nākotnes
vīzijā mēs vēlētos ieskicēt, kādai būtu jābūt valsts pārvaldei pēc piecdesmit gadiem.
2070. gadā vajadzētu prevelēt uzņēmējdarbības vidē balstītai nacionālās valsts idejai,
kurā nacionālās vērtības būtu līdzsvarā ar iekļaujošu attieksmi. Latvijai būtu jābūt valstij, kura spēj radīt un pulcēt talantus. Tā kā Latvijas attīstība ir cieši saistīta ar starptautisko vidi, mums ir jāspēj prognozēt globālie notikumi vai, tēlaini izsakoties, jānosprauž bāka, lai zinātu virzienu, kādā stūrēt savu kuģi, lai nenomaldītos plašajos ūdeņos,“ stāsta uzņēmējdarbības ekspertu darba drupas vadītājs, profesors Mārcis Auziņš.

Aicinām ikvienu interesentu konferenci bez maksas vērot attālināti, tiešraidē portālā TVNET.

Pētījums:

Iedzīvotāju uzskati par dzīves kvalitāti Latvijā 2070. gadā un nākotnes plānu un mērķu uzstādīšanu.

KONFERENCE “LATVIJA 2070”

Veidojot vīziju par Latviju 2070, eksperti ņēma vērā sekojošus nākotni ietekmējošos apstākļus:

IEKŠĒJIE IZAICINĀJUMI:

• Iedzīvotāju skaita samazināšanās, novecošana, darbspējīgo skaita samazināšanās;
• Veselības sistēmas disbalanss, neefektivitāte un dārdzība;
• Sporta, kultūras sasniegumu mazināšanās;
• Militārā potenciāla nodrošināšanas grūtības;
• Izlases iespēju mazināšanās zinātnei, jebkurai izcilībai;
• Spiediens un nepieciešamība uzņemt jaunus iedzīvotājus bez atlases un izvēles, tālāk samazinot izglītības līmeni, vairojot neuzticību, palielinot izdevumus;
• Pieaugošas infrastruktūras jaunizveides, atjaunošanas un uzturēšanas izmaksas enerģētikā, transportā, IKT, veselībā, aizsardzībā, izglītībā, zinātnē, kultūrā sarūkošam cilvēku skaitam, bet turīgākam Latvijas politiskās, izglītības, veselības aizsardzības sistēmu, regulatorā režīma konkurētnespēja;
• Viduvējs izglītības līmenis;
• Sadrumstalota, ne pārāk konkurencei atvērta augstākā izglītība un akadēmiskā vide;
• Liels infrastruktūras īpatsvars pret iedzīvotāju skaitu, lielas, uz cilvēku pieaugošas tās uzturēšanas, atjaunošanas, aizvietošanas izmaksas un nespēja vienoties, par prioritātēm un no kā atteikties.

ĀRĒJIE IZAICINĀJUMI:

• Nestabilitāte un tālāka islamizācija, antirietumu propaganda Krievijā un tās spiediens Latvijā;
• Atrašanās blakus teritoriāli lielai, agresīvai, imperiālistiskai, autoritārai valstij ar izteiktu resursu ekonomiku, kura ir aktīvi ieinteresēta Latvijas neveiksmēs un nabadzībā un kuras bēgļi un kolonisti ar saviem pēctečiem veido savrupu mūsu sabiedrības daļu;
• Klimata pārmaiņu migrācija;
• Eiropas relatīvā nozīmīguma mazināšanās;
• Eiropas birokratizācija, konkurētspējas mazināšanās, islamizācija;
• Eiropas ekonomikas, tehnoloģiju, globālās ietekmes relatīva mazināšanās, marginalizācija salīdzinājumā ar ASV+ un ĶTR+

SPĒKS:

• Iedzīvotāju teritoriālā koncentrācija un vēsturiskās pieredzes vienotība;
• Iespēja ātri veikt būtiskas izmaiņas;
• Atrašanās lielākajā, bagātākajā, brīvākajā, drošākajā cilvēku kopībā, tehnoloģiski, infrastruktūras ziņā, attīstītākajā ģeogrāfijā civilizācijas vēsturē, politikā – ES;
• Atrašanās klimata izmaiņām, vismaz sākotnēji, mazāk pakļautā teritorijā;
• Bagāta kultūras dzīve, mantojums, bagāts, eiropeisks vēstures mantojums;
• Liela, tukša, ar mežiem, augu un dzīvnieku valsti bagāta teritorija bez īpašiem salīdzinošiem apgrūtinājumiem;
• Salīdzinoši tīra ūdens resursu salīdzinoša bagātība;
• Iespēja nozaru speciālistiem viedot komunikāciju ar likumodošanu un rīcīpolitikas izstrādājošām valstiskām institūcijām un šāda viedā ietekmēt nozaru attīstības procesus atbilsoši faktiskajām vajadzībām;
• Sava valsts un valoda ir priekšrocība, kuru jāmāk izmantot;
• Eiropas atvērtais tirgus un zinātnes telpa;
• Vieglākas sadarbības iespējas, jo ātri var vienoties un pieņemt lēmumus.

latvija 2070

MŪSU 20 EKSPERTI

KAS PIEDALĪJĀS “LATVIJA 2070” VĪZIJAS TAPŠANĀ

Žaneta Ozoliņa

Žaneta Ozoliņa

LU profesore, LATO priekšsēdētāja
Vita Rovīte

Vita Rovīte

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece, Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes vadītāja
Tālis Juhna

Tālis Juhna

RTU zinātņu prorektors, inženierzinātņu doktors
Normunds-Bergs

Normunds Bergs

LTRK Padomes loceklis, SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs
Martins-abolins

Mārtiņš Āboliņš

bankas “Citadele” ekonomists
Mārcis Auziņš

Mārcis Auziņš

profesors, zinātnieks, fiziķis
Kristaps Klauss

Kristaps Klauss

LTRK Padomes loceklis, Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors
Ivars Eniņš

Ivars Eniņš

LTRK Padomes loceklis, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas padomes priekšsēdētājs
Ivars beitāns

Ivars Beitāns

SIA “Aerodium” valdes priekšsēdētājs
Gundars Kuļikovskis

Gundars Kuļikovskis

SIA “FIDEA” valdes loceklis
Girts-Rungainis

Ģirts Rungainis

LTRK Padomes loceklis, uzņēmējs un investīciju baņķieris
Gatis Krūmiņš

Gatis Krūmiņš

ViA rektors, asociēts profesors, vēsturnieks
Elīna Rītiņa

Elīna Rītiņa

LTRK Padomes locekle, “TET” pārstāve un nodokļu eksperte
Daunis-Auers

Daunis Auers

LU profesors, domnīcas “Certus” valdes priekšsēdētājs

Daiga Kiopa

Daiga Kiopa

LTRK Padomes locekle, SIA “Lursoft” valdes locekle
Anna Andersone

Anna Andersone

uzņēmēja, “Riga Tech Girl” vadītāja
Andris Bite

Andris Bite

LTRK Padomes loceklis, SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs
Andris Anspoks

Andris Anspoks

LU Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks inovācijas jautājumos, fiziķis
Agrita Kiopa

Agrita Kiopa

RSU zinātņu prorektore
Žanete Grende

Žanete Grende

uzņēmēja, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” padomes priekšsēdētāja

latvija 2070

konferences programma

KONFERENCES SATURS UN PAREDZĒTĀS AKTIVITĀTES

lasi vairāk

publikācijas

MŪSU EKSPERTU PUBLIKĀCIJAS UN ZINĀŠANAS

Aigars bilde

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētās konferences “Latvija 2070“ galvenais mērķis ir raidīt signālu gan politiķiem, gan...

Vita Rovite relize

Latvijas zinātnei ir jākļūst par spēcīgu un līdzvērtīgu spēlētāju Pasaules mēroga pētniecībā...

Daunis Auers

Ar vienu izņēmumu – Roberta Ķīļa 2007. gadā vadīto “Latvija 2030“ projektu, Latvijai nav bijusi izstrādāta ilgtermiņa attīstības stratēģija, ir bijuši dažādi vidēja termiņa plānošanas dokumenti, bet pamatā tie...

Ģirts Rungainis

Ir nepieņemami, ka valstī prevelē īstermiņa domāšana un nav ilgtermiņa attīstības vīzijas un tās īstenošanas plāna, kas ir “dzīvs“, proti, regulāri tiek pilnveidots, uzlabots un koriģēts. Ļoti svarīgi ir...

LV2070_relize_v8

Lielākās Latvijas uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) rīkotajā konferencē “Latvija 2070” tika prezentēta ekspertu izstrādāta vīzija “Latvija 2070”, kurā...

Konferences ieraksts

Konferences video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit:

Projekta vadītāja

Līva Šteinberga

liva.steinberga@ltrk.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristīne Stepiņa

kristine.stepina@ltrk.lv

INFORMATĪVAIS ATBALSTĪTĀJS

Rīkotājs